Info: Twoja przeglądarka nie akceptuje ciasteczek (cookies). Aby dodawać produkty do koszyka a następnie je zakupić włącz obsługę ciasteczek w twojej przeglądarce.
Drukuj Drukuj
Drukuj
SprintMAP.LAS MOBILESXBlue II GNSS

ArcView
Powiększ zdjęcie


ArcView
POBIERZ BROSZURĘ !!!

ArcView daje możliwość wykorzystania danych przestrzennych w procesach podejmowania decyzji. Początkujący użytkownicy GIS mogą szybko zaznajomić się z dostępną podstawową funkcjonalnością GIS, podczas gdy doświadczeni użytkownicy mogą czerpać korzyści z pracy z bardziej zaawansowanymi narzędziami wchodzącymi w skład pakietu ArcView. Jako część oferty firmy ESRI w zakresie oprogramowania klasy desktop GIS, ArcView oparte jest o te same komponenty źródłowe i posiada ten sam interfejs oraz środowisko programistyczne, co ArcEditor i ArcInfo. Każdy z produktów oferuje dodatkową funkcjonalność GIS, która jest dostępna wraz z migracją z poziomu ArcView do poziomu ArcEditor lub ArcInfo. Uwzględniając możliwość dostosowania funkcjonalności oprogramowania do potrzeb użytkownika, taki podział na poziomy znacznie wzmacnia użyteczność oraz interoperacyjność oprogramowania, zachowując jednocześnie skalowalność narzędzi. ArcView może być także rozbudowywane poprzez dodanie funkcjonalności opcjonalnych rozszerzeń, które znacznie wzbogacają możliwości ArcView o wiele wyspecjalizowanych narzędzi GIS.

 

Kto używa ArcView? ArcView pomaga tysiącom firm i organizacji poznać przestrzenne zależności pomiędzy danymi, a informacje będące wynikiem analiz przestrzennych przeprowadzonych przy pomocy tego programu pozwalają podejmować efektywniejsze decyzje, redukować koszty i pozyskiwać nowych klientów.

 

ArcView jest używane w wielu sektorach na całym świecie.

 • Administracja - zarządzanie przestrzenią, użytkowanie gruntów, wycena nieruchomości dla celów podatkowych
 • Służby bezpieczeństwa publicznego- monitoring występowania przestępczości
 • Deweloperzy budowlani- wyznaczanie miejsc pod nowe inwestycje
 • Służby pożarnicze i ratownicze - analiza zagrożenia pożarowego
 • Operatorzy infrastruktury technicznej - zarządzanie urządzeniami i klientami
 • Bankowcy - ustalanie wysokości obciążeń hipotecznych
 • Specjaliści w dziedzinie marketingu - analiza danych demograficznych dla potrzeb kampanii reklamowych
 • Organizacje związane z ochroną środowiska - wizualizacja z 2D i 3D

Wykorzystanie i zarządzanie danymi ArcView dzięki możliwości integracji wielu typów danych, ułatwia wizualizację i przeprowadzanie analiz przestrzennych. ArcView umożliwia:

 

 • bezpośrednie czytanie wielu formatów danych łącznie z danymi wektorowymi i rastrowymi
 • łączenie danych adresowych z lokalizacją geograficzną i wyświetlanie ich w określonym układzie współrzędnych
 • tworzenie, edycję, przeglądanie i przeszukiwanie metadanych
 • łączenie i tworzenie zarówno danych tabelarycznych jak i geograficznych

Tworzenie map ArcView umożliwia tworzenie własnych map przy wykorzystaniu prostych kreatorów oraz obszernych bibliotek symboli, zawierając wstępnie zdefiniowane szablony map, ułatwia i usprawnia tworzenie spójnych stylów na mapie. Utworzone mapy mogą być zapisane, drukowane, eksportowane lub wykorzystywane w innych dokumentach i aplikacjach.

 

 • Interakcja z mapą - bogaty zbiór narzędzi interakcji z mapą zawarty w ArcView umożliwia łatwe nawigowanie i tworzenie zapytań do mapy, jak również pozyskiwanie dodatkowych informacji, takich, jak hiperłącza, które integrują mapę z informacjami zewnętrznymi
 • Drukowanie map - ArcView zawiera narzędzia do obsługi wysokiej jakości wydruków map, obejmujące zintegrowane sterowniki rasteryzacji mapy podczas wydruku
 • Symbolizacja i etykietowanie map - ArcView umożliwia użytkownikom wykorzystanie i komponowanie tysięcy symboli oraz oferuje zaawansowane środowisko etykietowania obejmujące automatyczne etykietowanie w locie oparte o wartości z tabeli atrybutów

Zaawansowane analizy przestrzenne ArcView umożliwia rozwiązywanie zaawansowanych kwestii przestrzennych, testowanie hipotez lub modeli prognozowania oraz weryfikację relacji przestrzennych. ArcView zawiera zbiór narzędzi i procedur, które umożliwiają analizowanie danych przestrzennych i pozyskanie z danych informacji o ich własnościach uzależnionych od położenia. Przy pomocy ArcView można:

 

 • wykorzystywać rozległy zestaw narzędzi do analiz w pełnej strukturze, co ułatwia tworzenie, użytkowanie i wymianę modeli geoprzetwarzania
 • tworzyć modele analiz używając mechanizmu „przeciągnij i upuść”
 • tworzyć skrypty analiz danych wykorzystując standardowe narzędzia do tworzenia skryptów
 • wyszukiwać dane na podstawie zapytań o atrybuty lub lokalizację
 • tworzyć bufory bazując na wartościach atrybutów
 • łączyć wiele zbiorów danych w jeden
 • tworzyć raporty używając standardowych narzędzi

Dostępność

Przeciętny czas dostawy:

14d.gif


Komentarze klientów:

Nikt jeszcze nie komentował tego produktu.
Aby napisać komentarz prosimy o zalogowanie się.