Zapraszamy do nowego GEO Sklepu

Info: Twoja przeglądarka nie akceptuje ciasteczek (cookies). Aby dodawać produkty do koszyka a następnie je zakupić włącz obsługę ciasteczek w twojej przeglądarce.
DrukujE-mail
Nautiz X5Pokrowiec dla MobileMapper 10

ArcPad 7.1.1
Powiększ zdjęcie


ArcPad 7.1.1
Zobacz produkt w nowym GEO Sklepie:

ArcPad

GEO Sklep


 

POBIERZ BROSZURĘ !!!

ArcPad jest wiodącym oprogramowaniem GIS stworzonym do pracy w terenie. Umożliwia ono bezpośrednie pozyskiwanie, analizowanie i wyświetlanie danych geograficznych, które dzięki wykorzystaniu właśnie tego rozwiązania są dokładne i mogą być integrowane z informacjami pochodzącymi z odbiorników GPS, dalmierzy oraz cyfrowych aparatów fotograficznych.


Zwiększenie wydajności pracy w terenie
Tradycyjne mapy stanowią podstawowe narzędzie lokalizacji w terenie. Są one jednak kosztowne w opracowaniu, podatne na błędy redakcyjne i często nieaktualne już w momencie druku. Oprogramowanie ArcPad umożliwiając łatwe i szybkie pozyskiwanie dużej ilości danych o wysokiej dokładności, stanowi dla nich doskonałą alternatywę. Główną zaletą ArcPad jest możliwość wyświetlania różnorodnych danych przestrzennych i opisowych. Oprogramowanie to korzysta bezpośrednio z danych stacji roboczych lub z profesjonalnych baz danych GIS bez konieczności konwersji do nietypowych formatów. ArcPad obsługuje różnorodne formaty danych wektorowych oraz rastrowych w środowisku wielowarstwowym. Użytkownicy mogą jednocześnie korzystać z danych wektorowych i rastrowych, a jedynymi ograniczeniami są wielkość pamięci i wydajność urządzenia PDA, na którym pracują.


Użytkownicy ArcPad
ArcPad został zaprojektowany dla instytucji, które korzystają już z Systemów Informacji Przestrzennej i chcą poszerzać swoją działalność o pracę w terenie. Dzięki ArcPad strażacy, policjanci, inspektorzy, żołnierze, ankieterzy, naukowcy i inni używając tego oprogramowania mogą wykonywać następujące zadania:

  • kartowanie w terenie
  • inwentaryzację i zarządzanie zasobami
  • kontrolę
  • raportowanie


Uczyń swoje dane mobilnymi
Jako mobilny komponent rodziny oprogramowania ArcGIS, aplikacja ArcPad jest zintegrowana z technologią desktop GIS, która umożliwia przeprowadzenie zdalnej edycji baz danych. Pakiety oprogramowania ArcView , ArcEditor, ArcInfo mają wbudowany pasek narzędzi ArcPad Tools dla ArcGIS Desktop, który zawiera narzędzia niezbędne do przygotowania danych GIS wykorzystywanych w pracy z oprogramowaniem ArcPad.

Funkcjonalność tych narzędzi to:

  • wyodrębnianie danych z geobaz osobistych i profesjonalnych
  • wycinanie oraz konwersja danych wektorowych do formatu „shape”
  • eksport zestawów symboli
  • automatyczne tworzenie zindywidualizowanych formularzy wprowadzania danych z wykorzystaniem domen i podtypów przy tworzeniu słowników poprawnych wartości
  • sprawdzanie edycji danych i aktualizacja geobazy zmianami wykonanymi w ArcPad

Pozyskiwanie danych atrybutowych
Dane atrybutowe opisujące obiekty geograficzne są pozyskiwane i aktualizowane za pomocą formularzy ArcPad, które zawierają pola dostosowane rozmiarem do różnego rodzaju urządzeń (Windows Mobile, laptopów, Tablet PC). Formularze te zawierają opcje dla pól tekstowych, list, kreatora wyboru daty i innych. ArcPad umożliwia tworzenie prostych formularzy wprowadzania danych do warstw „shapefile”, zaś zaawansowane, specjalistyczne formularze mogą być tworzone w dodatkowym oprogramowaniu ArcPad Application Builder.


Obsługa symboliki i arkuszy stylów ArcGIS
ArcPad obsługuje symbolikę i arkusze stylów upodabniając, pod względem wyglądu, mapy ArcPad do map tworzonych w ArcGIS. Korzystanie z przyjaznej symboliki w połączeniu z zachowaniem standardów kartograficznych ułatwia osobom pracującym w terenie przejście od map papierowych do aplikacji ArcPad zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.

 

Tworzenie, edycja i prezentacja danych GIS
ArcPad umożliwia użytkownikom tworzenie i edycję danych przestrzennych (punktowych, liniowych i poligonowych) przez wprowadzanie informacji za pomocą: myszki, pióra dotykowego, klawiatury, GPS, aparatu cyfrowego oraz dalmierza. ArcPad zawiera narzędzia edycyjne do przesuwania (pomiary mimośrodowe), replikacji atrybutów, segmentacji obiektów liniowych, dociągania i inne.
Użytkownicy mogą dodatkowo zapisywać szkice i notatki w ArcPad bezpośrednio w trakcie pozyskiwania danych. Szkice można wymieniać i udostępniać w postaci warstw graficznych w ArcGIS. Szkice mogą stać się częścią geobazy i mogą być zapisane w projekcie.

Pomiary mimośrodowe z wykorzystaniem dalmierza

ArcPad jest aplikacją współpracującą z dalmierzami, dzięki czemu możliwe jest pozyskiwanie danych, w przypadkach, gdy dostęp do opisywanych lub edytowanych obiektów jest trudny lub niebezpieczny. Dalmierze umożliwiają pomiar: odległości, kierunku oraz nachylenia. Możliwe jest jednoczesne korzystanie z kilku punktów odniesienia, które mogą być określone przez dociągnięcie ich położenia do istniejącego obiektu. Dzięki ArcPad Application Builder deweloperzy mają możliwość tworzenia własnych rozszerzeń obsługujących dalmierze.

 

Nawigacja z GPS

ArcPad oferuje zintegrowaną obsługę odbiorników GPS lub DGPS. Z dołączonym odbiornikiem GPS, w aplikacji ArcPad możliwe jest wyświetlanie w czasie rzeczywistym aktualnej pozycji na mapie. Współrzędne dostępne są natychmiast po dotknięciu piórem obszaru mapy.
Dane GPS mogą być zapisane w pliku dziennika (punktowa warstwa „shape”) lub w postaci obiektów geograficznych typu punktowego (tzw. punkty docelowe), liniowego lub powierzchniowego. Obiekty te są przechowywane w warstwach „shape”. ArcPad umożliwia skonfigurowanie wielu opcji pozyskiwania danych z odbiornika GPS, co czyni z niego narzędzie przydatne do różnych zastosowań.


Dokumentacja z użyciem cyfrowego aparatu fotograficznego

Użytkownicy oprogramowania ArcPad mają możliwość zintegrowania go z obsługą cyfrowego aparatu fotograficznego, co umożliwia włączenie zapisywanych obrazów do procesu pozyskiwania zbiorów danych. Aplikacja ArcPad daje również możliwość bezpośredniego sterowania aparatem fotograficznym tzn. podglądu obrazu, a następnie wykonania zdjęcia. Tak wykonane zdjęcie może być połączone ze wskazaną lokalizacją jego wykonania i powiązane z opisem informacją atrybutową. Zdjęcia te stają się częścią projektu ArcPad, a dostęp do nich odbywa się poprzez hiperłącza do obiektów lub w postaci wyświetlenia warstwy foto. Fotografie stanowią często bardzo istotną część dokumentacji prac terenowych, zarówno pod względem formalnym, jak i technicznym.

 

Szczegółowe informacje o oprogramowaniu AcPad znajdują się na stronie internetowej www.esri.com/arcpad.

 

Źródło: ESRI Polska


Dostępność

Przeciętny czas dostawy:

14d.gif


Komentarze klientów:

Nikt jeszcze nie komentował tego produktu.
Aby napisać komentarz prosimy o zalogowanie się.