Zapraszamy do nowego GEO Sklepu

Info: Twoja przeglądarka nie akceptuje ciasteczek (cookies). Aby dodawać produkty do koszyka a następnie je zakupić włącz obsługę ciasteczek w twojej przeglądarce.
DrukujE-mail
TruPulse 200 - Uchwyt na tyczkę (Komplet)ProMark 500 Ashtech

SprintMAP.SWDE PROFESSIONAL
Powiększ zdjęcie


SprintMAP.SWDE PROFESSIONAL
POBIERZ BROSZURĘ !!!

SprintMAP.SWDE

Najbardziej funkcjonalny pakiet do obsługi Standardu Wymiany Danych Ewidencyjnych (SWDE):

 • możliwość pracy w systemach desktop i enterprise;
 • stabilność i odporność na wariancje plików SWDE;
 • obiektowa obsługa danych i niewrażliwość na rodzaj geobazy;
 • obsługa geobaz w klasie desktop do 4 TB bez konieczności instalowania serwera baz danych;
 • wysoka wydajność przy interpretacji plików tekstowych SWDE (np. 320 MB w 19 min 21 s);
 • kontrola integralności danych wczytanych;
 • obsługa punktów adresowych w SWDE - poza instrukcją G5;
 • zaawansowane przeglądanie zawartości SWDE i selekcja wg wielu kryteriów;
 • zapis selekcji do pliku SWDE, np. fragmentu mapy wzdłuż linii projektowanej drogi, danych dla jednej jednostki rejestrowej, wszystkich działek zawierających użytek Ls, etc.;
 • pozyskanie lokalizacji adresów pocztowych z danych EGiB.

SprintMAP.SWDE - jest aplikacją do obsługi danych z Ewidencji Gruntów i Budynków w środowisku ArcGIS firmy ESRI. Głównym przeznaczeniem aplikacji jest udostępnienie informacji gromadzonej w EGiB do prac projektowych lub związanych z administrowaniem terenem, realizowanych na platformie ArcGIS. Dzięki importowi danych geometrycznych i opisowych do struktury geobazy ArcGIS istnieje możliwość wykorzystania wszelkich narzędzi GIS w odniesieniu do danych ewidencyjnych, zarówno w ich części geometrycznej jak i opisowej. Synchronizacja danych ewidencyjnych z innymi zestawami danych o charakterze branżowym lub krajowych standardów w jednym środowisku, stwarza doskonałe możliwości tworzenia wydajnych systemów przetwarzania danych, linii technologicznych lub systemów administrowania przestrzenią. Aplikacja pracuje jako rozszerzenie ArcGIS Desktop na wszystkich poziomach funkcjonalności (ArcView, ArcEditor, ArcInfo). Realizuje obsługę plików wymiany danych *.SWDE, *.SWD (Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych). Obsługiwane są wszystkie rodzaje geobaz ArcGIS: osobista (*.mdb), plikowa (*.gdb), SDE (Oracle). Obsługa bazy SDE wymaga licencji co najmniej ArcEditor. Zaletą aplikacji jest czytanie wielu wariantów i odmian implementacyjnych plików SWDE oraz wysoka wydajność działania aplikacji - dzięki zastosowaniu w pełni obiektowej obsługi danych. Możliwość zapisu do plików SWDE pozwala na wymianę treści edytowanej w ArcGIS z innymi systemami. Potęgą narzędzia jest możliowość szybkiego stworzenia podzbioru danych opartych spełniających zadane kryteria i użycia ich do dalszej pracy.

 

Przykłady automatyzacji prac z użyciem SprintMAP.SWDE:

 • Tworzenie punktów adresowych na podstawie geometrii budynku i adresu zapisanego w tablicy adresowej;
 • Wybór wszystkich działek zawierających użytek 'Ls' dla prywatnych właścicieli (osób fizycznych) - selekcja w opisie i na mapie;
 • Automatyczne utworzenie struktury własności gruntu uwarunkowań formalno-prawnych w projektach Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego;
 • Transfer danych ewidencyjnych do struktury Bazy Danych Topograficznych (TBD);
 • Kontrola zgodności danych części opisowej i geometrycznej;
 • Selektywny zapis wybranej informacji do pliku SWDE

Podstawowe funkcje aplikacji SprintMAP.SWDE:

 • Import plików SWDE do geobazy ArcGIS;
 • Utworzenie struktury geobazy ArcGIS dla EGiB zgodnej z instrukcją geodezyjną G5 (wytyczne techniczno-organizacyjne dotyczące prowadzenia ewidencji gruntów i budynków);
 • Import do jednej geobazy części geometrycznej (numeryczna mapa ewidencyjna) i opisowej (rejestr gruntów);
 • Możliwość importu warstw geometrycznych do struktury geobazy;
 • Kontrola poprawności pliku SWDE i zapis raportu błędów importu;
 • Kontrola poprawności geometrycznej i atrybutowej danych;
 • Zapis listy błędów do tablic *.dbf lub warstw *.shp;
 • Eksport danych do pliku SWDE;
 • Wybór obiektów do eksportu (plik SWDE) poprzez zaznaczenie obszaru lub podanie numeru obrębu ewidencyjnego;
 • Wybór obiektów do eksportu (plik SWDE) poprzez wybór działek, właściciela, jednostki rejestrowej, grupy użytków, etc.;
 • Wybór informacji do eksportu (plik SWDE) poprzez wybór tablic (klas obiektów);
 • Przeglądanie zawartości bazy, wyszukiwanie i selekcja wg działki, właściciela, jednostki rejestrowej, użytków, etc.

Wersja PROFESSIONAL - posiada poszerzony zakres funkcjonalności i współpracuje z profesjonalną bazą danych SDE (testowano na bazie ORACLE w wersji 10g). Przeznaczona jest do zarządzania informacją, udostępniania określonych przestrzennie lub atrybutowo podzbiorów danych w formacie SWDE lub w formie analogowej. Wersja profesjonalna może pracować również jako narzędzie wspomagające tworzenie danych dla EGiB, dzięki połączeniu struktury danych i funkcjonalności pakietu ArcGIS oraz możliwości zapisu danych do odpowiednich plików wymiany danych.


Dostępność

Przeciętny czas dostawy:

3-5d.gif


Komentarze klientów:

Nikt jeszcze nie komentował tego produktu.
Aby napisać komentarz prosimy o zalogowanie się.